• Specifičnost poslova i složenost istraga koje obavljaju SIPA, GP BiH i DKPT izazovi su za Agenciju i zahtijevaju da se proces obrazovanja i usavršavanja policijskih kadrova na državnoj razini kvalitetno nastavi, unaprijedi i poboljša uvažavajući promjenu morfologije i fenomenologije sigurnosnih izazova odnosno kriminaliteta koji opterećuje bh. sigurnosni prostor.

  • Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova AEPTM započela je s radom 26.veljače 2009. godine.

    U skladu sa Zakonom o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi BiH, koji je donesen u travnju 2008. godine, primarnu ulogu u istraživanju i edukaciji u području policijskoga obrazovanja i sigurnosti u Bosni i Hercegovini dobila je AEPTM.

Programi obuke

Temeljna policijska obuka

Training image

Programi obuke - prva razina

Temeljna policijska obuka

Training image

Programi obuke - druga razina.

Specijalistička

Training image
Specijalistička obuka.

Novosti

15/11

Promocija 30 mlađih inspektora SIPA i DKPT

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova - AEPTM danas je održana prigodna svečanost tijekom koje je...

više
14/11

Studijski posjet LAPD-u

U organizaciji Međunarodnoga programa pomoći u kriminalističkoj obuci Ministarstva pravde SAD (ICITAP), Branko...

više
10/11

Prva nacionalna obuka iz oblasti borbe protiv trgovine ljudima

U suradnji Granične policije BiH, Službe za poslove sa strancima i Agencije za školovanje i stručno usavršavanje...

više
16/10

Memorandum o suradnji institucija za edukaciju policijskih službenika i tužitelja

Danas je u Sarajevu upriličeno potpisivanje Memoranduma o suradnji između Centra za edukaciju sudaca i tužitelja...

više
quote marks

Scientia potentia est.

Docendo discimus.

Ignorantia iuris nocet.

O nama

Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova AEPTM započela je s radom 26.veljače 2009. godine. U skladu sa Zakonom o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi BiH, koji je donesen u travnju 2008. godine, primarnu ulogu u istraživanju i edukaciji u području policijskoga obrazovanja i sigurnosti u Bosni i Hercegovini dobila je AEPTM.

Sukladno članku 19. spomenutoga Zakona, Agencija je nadležna za: razvijanje, usklađivanje i predlaganje nastavnih planova i programa obuke u skladu s potrebama policijskih tijela BiH i drugih službi te agencija iz oblasti sigurnosti