• Specifičnost poslova i složenost istraga koje obavljaju SIPA, GP BiH i DKPT izazovi su za Agenciju i zahtijevaju da se proces obrazovanja i usavršavanja policijskih kadrova na državnoj razini kvalitetno nastavi, unaprijedi i poboljša uvažavajući promjenu morfologije i fenomenologije sigurnosnih izazova odnosno kriminaliteta koji opterećuje bh. sigurnosni prostor.

  • Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova AEPTM započela je s radom 26.veljače 2009. godine.

    U skladu sa Zakonom o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi BiH, koji je donesen u travnju 2008. godine, primarnu ulogu u istraživanju i edukaciji u području policijskoga obrazovanja i sigurnosti u Bosni i Hercegovini dobila je AEPTM.

Programi obuke

Temeljna policijska obuka

Training image

Programi obuke - prva razina

Temeljna policijska obuka

Training image

Programi obuke - druga razina.

Specijalistička

Training image
Specijalistička obuka.

Novosti

25/09

Novi kadeti u AEPTM – budući policijski službenici Granične policije BiH

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova - AEPTM danas je temeljnu policijsku obuku započelo 70...

više
15/09

Seminar iz oblasti kriminalističko-obavještajnog rada

Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova i Obavještajno-sigurnosna agencija organizirali su, uz potporu...

više
06/09

Uloga EUFOR-a u BiH

Potpukovnik Reinhold Langenecker, zamjenik voditelja Koordinacijskoga centra EUFOR-ovih timova za veze i promatranja...

više
30/08

Obuka za vodiče službenih pasa

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova danas su uručeni certifikati policijskim službenicima koji...

više
quote marks

Scientia potentia est.

Docendo discimus.

Ignorantia iuris nocet.

O nama

Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova AEPTM započela je s radom 26.veljače 2009. godine. U skladu sa Zakonom o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi BiH, koji je donesen u travnju 2008. godine, primarnu ulogu u istraživanju i edukaciji u području policijskoga obrazovanja i sigurnosti u Bosni i Hercegovini dobila je AEPTM.

Sukladno članku 19. spomenutoga Zakona, Agencija je nadležna za: razvijanje, usklađivanje i predlaganje nastavnih planova i programa obuke u skladu s potrebama policijskih tijela BiH i drugih službi te agencija iz oblasti sigurnosti