• Specifičnost poslova i složenost istraga koje obavljaju SIPA, GP BiH i DKPT izazovi su za Agenciju i zahtijevaju da se proces obrazovanja i usavršavanja policijskih kadrova na državnoj razini kvalitetno nastavi, unaprijedi i poboljša uvažavajući promjenu morfologije i fenomenologije sigurnosnih izazova odnosno kriminaliteta koji opterećuje bh. sigurnosni prostor.

  • Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova AEPTM započela je s radom 26.veljače 2009. godine.

    U skladu sa Zakonom o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi BiH, koji je donesen u travnju 2008. godine, primarnu ulogu u istraživanju i edukaciji u području policijskoga obrazovanja i sigurnosti u Bosni i Hercegovini dobila je AEPTM.

Programi obuke

Temeljna policijska obuka

Training image

Programi obuke - prva razina

Temeljna policijska obuka

Training image

Programi obuke - druga razina.

Specijalistička

Training image
Specijalistička obuka

Novosti

06/08

Novi direktor AEPTM-a Marko Vujević stupio na dužnost

Danas je u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova - AEPTM i službeno obavljena primopredaja dužnosti...

više
16/01

IADLEST-ov certifikat potvrda da AEPTM ispunjava međunarodne standarde

Mark Damitio, menadžer za grantove i akreditacije Međunarodnoga udruženja direktora za standarde i obuke u oblasti...

više
30/12

Promovisana XI. generacija mlađih inspektora

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova danas je u čin 'mlađi inspektor' promovisano 15 kadeta...

više
11/12

Posjeta delegacije Policijske akademije Hunan NR Kine

Delegacija Policijske akademije Provincije Hunan Narodne Republike Kine, predvođena prof. Xuenongom Zhouom,...

više
quote marks

Scientia potentia est.

Docendo discimus.

Ignorantia iuris nocet.

O nama

Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova AEPTM započela je s radom 26.veljače 2009. godine. U skladu sa Zakonom o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi BiH, koji je donesen u travnju 2008. godine, primarnu ulogu u istraživanju i edukaciji u području policijskoga obrazovanja i sigurnosti u Bosni i Hercegovini dobila je AEPTM.

Sukladno članku 19. spomenutoga Zakona, Agencija je nadležna za: razvijanje, usklađivanje i predlaganje nastavnih planova i programa obuke u skladu s potrebama policijskih tijela BiH i drugih službi te agencija iz oblasti sigurnosti