Nastavak saradnje UNODC i AEPTM

17/10/2019

Izaslanstvo UNODC, predvođeno šefom ureda ove organizacije UN-a u Beču Oleksiyem Feshchenkom, posjetilo je Agenciju za školovanje i stručno usavršavanje kadrova. U razgovoru sa Sašom Govedaricom. zamjenikom direktora Agencije i Dunjom Galić, voditeljicom Odsjeka za potporu, razamatrane su mogućnosti daljnje saradnja koje je započela u lipnju ove godine kroz organiziranje obuke iz programa „Izgradnja regionalnih kapaciteta u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma u jugoistočnoj Europi“, u sklopu koje je obučeno 10 trenera iz oblasti finansijskih istraga.   

Predstavnici UNODC-a ponudili su predstavnicima naše institucije instaliranje platforme LMS - Learning Manegement Systems. Riječ je o sistemu za upravljanje obukama, koji će unaprijediti i olakšati procese organiziranja specijalističkih obuke iz različitih oblasti, budući je spomenuta platforma kompatibilna sa sustavom e-učenja kojeg naša agencija već ima.

Također, postignut je dogovor da Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova nastavi s organiziranjem specijalističkih programa koji se tiču finansijskih istraga, za koje postoji interes u policijskim agencijama BiH. UNODC će Agenciji ustupiti i sve nastavne planove i programe, koji su rezultat ranije spomenutog Programa „Izgradnja regionalnih kapaciteta u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma u jugoistočnoj Europi“.